BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Bewindvoering

(...in opbouw..)

Hier zal ik met name de abominabele "bewindvoering" voor vader beschrijven van de stichting CAV te Amsterdam.
Zij nam, na interventie van de rechtbank op mijn verzoek, in januari 2007 het bewind over van mijn oudste broer (die het bewind ook had aangevraagd).
In mei 2007 deed ik al een eerste verzoek aan de rechtbank tot ontslag van CAV omdat zij al maandenlang alle kosten (incl. een flink bedrag aan intakekosten) in rekening bracht, terwijl er van enige intake of bewindvoering totaal geen sprake was (ik moest nog bijna een half jaar bij broer blijven bedelen om geld voor vader). De kantonrechter hield CAV duidelijk de hand boven het hoofd, ontsloeg haar niet en legde zelfs geen enkele sanctie op. CAV noemde dit immers een "normaal bewind", het leek de rechter nu (na zo'n half jaar...) toch allemaal wel in orde (was het niet en kwam het nooit), de intakekosten waren volgens hem gewoon kantoorkosten en de maandelijks in rekening gebrachte kosten waren "lager dan bij menig ander bewindvoerder"...  Kortom: waar zeurde ik over...
In
september 2008 is CAV, na een zitting op mijn tweede verzoek waarin ik heb moeten praten als Brugman, door de kantonrechter eindelijk ontslagen. Ook ditmaal heeft de kantonrechter geen enkele sanctie opgelegd aan CAV voor de door haar toedoen grote verliezen voor vader als gevolg van uitermate laks en slordig handelen van de ene na de andere "nieuwe" contactpersoon.
Contactpersonen die allemaal, tot op het eind, hooghartig en verwaand bleven proberen MIJ de Zwarte Piet toe te schuiven en geen enkele fout of misdraging erkenden. De rechter heeft hen tijdens de zitting gevraagd of ze niet vonden dat ze een geste jegens de familie moesten maken... Dat moesten ze met hun "meerdere" bespreken... Niets mee gebeurd natuurlijk, mij snoerden ze later de mond door te zeggen dat ze niet meer in discussie gingen, de rechter had gesproken. Van terugbetaling aan vader van door hen veroorzaakte duizenden euro's verliezen, kon volgens hen nooit sprake zijn (zie N.B. hieronder).

De stichting CAV, die sinds de jaren zestig slechts met één kantoor was gevestigd in Rijswijk, is in snel tempo uitgegroeid tot de grootste bewindvoeringsorganisatie van Nederland.
Verklaring o.m.: gemeenten bezuinigen op de kosten voor hulp aan o.m. Sociale Dienst-cliënten/mensen met lage inkomens die financiële problematiek hebben.
Gevolg: de gemeenten en rechtbanken (gezamenlijk) brengen deze cliënten onder bij organisaties als de stichting CAV voor verdere begeleiding. (In Amsterdam begon de stichting zo'n drie jaar geleden met medewerkers van de Sociale Dienst in het pand van de Sociale Dienst en met alle door de Sociale Dienst afgestoten cliënten... Eén van de voormalige medewerkers van de S.D. werd vervolgens vestigingsmanager.) Stichting CAV opent daartoe nieuwe vestigingen die vervolgens snel groter groeien, kennelijk met financiële steun van de rechtbanken/gemeenten. Dit blijft doorgaan, ook al is het bij de gemeenten en kantonrechters bekend dat er veel klachten zijn over CAV (zie o.m. hier). De laatste kantonrechter zei mij ter zitting zowaar openlijk maar cynisch hiervan op de hoogte te zijn. Waarmee ook de rollen van gemeenten en rechtbanken mijns inziens zeer terecht ter discussie kunnen worden gesteld. Wellicht zou ook de Staat daarop kunnen worden aangesproken.

Overigens is er een branchevereniging bewindvoerders. Trots in het leven geroepen onder leiding van CAV's directeur Cor Struijk (was al directeur van de oorspronkelijk enige vestiging in Rijswijk), tevens ook maar meteen secretaris en vervolgens voorzitter van de branchevereniging. Deze branchevereniging organiseert o.m. opleidingen voor bewindvoerders in spe. U en ik, iedereen zonder strafblad en bij BKR geregistreerde schulden, kan, ongeacht ontbreken van opleiding en kennis, bewindvoerder worden - je hebt er helemaal niets voor nodig. Maar... bij de branchevereniging kun je terecht om gecertificeerd bewindvoerder te worden. Dat wil zeggen dat je dan met nagenoeg wettelijke goedkeuring (want door rechters aanbevolen) je gang kunt gaan en rustig achterover leunend geld kunt verdienen, net zoals immers CAV zelf bij de bewindvoering voor mijn vader kon doen... "Gecertificeerd" houdt kennelijk ook in dat kantonrechters helemáál niets meer controleren (zelfs niet als je met bewijzen voor de kansel staat...). Want dat doet de branchevereniging dan feitelijk al, die certificeert immers niet zomaar!
Voor geïnteresseerden hier wat van CAV's Nieuwsbrieven: 2006 en 2002.
...Wordt vervolgd...

Zie ook de uitzending van ZEMBLA van 16 november 2008.

N.B.: kort vóór de uitzending van Zembla  hebben mij via o.m. de nieuwe bewindvoerder berichten bereikt dat CAV's directeur Struijk toezegt alsnog alle verliezen voor vader (plus de kosten die onderzoek hiertoe/vastlegging ervan met zich meebrengen) te willen compenseren... Ik zal u hier op de hoogte houden van betreffende ontwikkelingen.

D.d. januari 2010:
Kort vóór de uitzending d.d. 16.11.08 werd dus volledige compensatie door CAV toegezegd, zowel door CAV's directeur Cor Struijk aan Zembla als door nieuwe bewindvoerder Rob Spierings aan mij. Kennelijk was dat een zoethoudertje i.v.m. de uitzending van Zembla, want voor zover mij bekend is die toezegging nooit gestand gedaan. Misschien niet zo vreemd gezien het volgende: in december 2008 begreep ik dat nieuwe bewindvoerder Spierings binnen drie weken na deze belofte c.q. de Zembla uitzending was toegetreden tot het bestuur van de mede door CAV's directeur Cor Struijk in het leven geroepen branchevereniging en dat de nieuwe bewindvoerder dus náást en mét voorzitter Struijk ging opereren... ( zie hier). Toevallig? Ik denk het niet...

 

...op korte termijn zal ik starten met mijn uitgebreide verhaal over de ervaringen met bewindvoering voor vader en de relevante zittingen van de rechtspraak...

....

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl


nog geen verdere pagina's over bewindvoering...

Verder
Top
bejaardenvogelvrij.nl